Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Czas Prestent Perfect. Nigdy nie byłem w… I have never been to...