Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: „Treny” Jana Kochanowskiego