Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Procesy integracyjne w Europie Zachodniej po 1945 roku