Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej