Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Euroregiony – Euroregion Karpaty.