Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Problemy wyżywienia ludności na świecie.