Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: JEŻELI…, to co ma się dziać?