Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw