Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax2 wzdłuż osi OY i OX