Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Wehikuł czasu – podróżowanie w czasie. Die Zeitmaschine