Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Regiony i województwa Polski