Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Rywalizacja USA i ZSRR w czasie Zimnej Wojny