Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Czas teraźniejszy ciągły – The Present Continuous Tense. Użycie w codziennych sytuacjach.