Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych – zadania.