Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Organizacje ponadpaństwowe i ponadnarodowe