Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Wykres funkcji f(x)=ax2.