Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Przeznaczenie – Romeo i Julia. Hamlet.