Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: How to be environmentally friendly.