Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej – ciąg dalszy.