Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.