Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Rozwiązywanie równań kwadratowych niezupełnych – zadania.