Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Der dicke fette Pfannkuchen. Czas przeszły - prosty.