Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Studium władzy. William Szekspir, „Hamlet”