Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Womit fährst du zur Schule? (środki transportu, czasowniki modalne).