Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Relacja Polski z sąsiadami członkami i nie członkami UE na wybranych przykładach: Niemcy, Litwa, Ukraina, Białoruś.