Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Doświadczenie z podróży. Czas Present Perfect. My journey experience