Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Rozwiązywanie problemów za pomocą funkcji arkusza kalkulacyjnego.