Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Roślinność na Ziemi. Strefy klimetyczno-roślinno-glebowe