Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe.