Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Równanie Clapeyrona, czyli równanie stanu gazu doskonałego