Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Czas teraźniejszy ciągły – The Present Continuous Tense. Użycie w codziennych sytuacjach.