Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Postać kanoniczna i ogólna funkcji kwadratowej.