Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax2 o wektor.