Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Wykres funkcji liniowej.