Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym