Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Powiedz jak zaczniesz, a powiem ci, jak skończysz. Przemówienia noblowskie - retoryka.