Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Ordnung muss sein (Beschreibung des Alltags / opis dnia codziennego, przyzwyczajeń)