Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa

Temat lekcji: Droga, prędkość, czas – ruch jednostajnie prostoliniowy