Szkoła z TVP: klasa 1

Temat lekcji: Zaproszenie. Redagowanie treści zaproszenia. Wielka litera w zwrotach grzecznościowych.