Szkoła z TVP: klasa 1

Temat lekcji: Zwierzęta egzotyczne. Wyróżnianie zwierząt żyjących na sawannie i w dżungli.