Szkoła z TVP: klasa 1

Temat lekcji: Jak to miło, być miłym. Wiersz „Buty”. Zwroty – proszę, dziękuję, przepraszam. Tworzenie tekstów zawierających zwroty grzecznościowe.