Szkoła z TVP: klasa 1

Chrońmy lasy. Zasady zachowania się w lesie - niebezpieczeństwo pożarów.