Szkoła z TVP: klasa 1

Temat lekcji: Chrońmy lasy. Zasady zachowania się w lesie - niebezpieczeństwo pożarów.