Szkoła z TVP: klasa 1

Temat lekcji: Dobre i złe przygody. Sposoby postępowania w trudnych sytuacjach. Dwuznak „rz” cz. 1