Szkoła z TVP: klasa 1

Temat lekcji: Prawa i obowiązki dzieci. Informacje o prawach dzieci na całym świecie, spisanych w Konwencji Praw Dziecka. Tangram.