Szerokie tory

Współczesna żydowska Odessa. To ukraińskie miasto nad Morzem Czarnym, jeszcze do niedawna nazywano „maleńkim Izraelem”. Bo Żydzi stanowili tu aż jedną trzecią mieszkańców. Tak było do połowy lat 70-ych, kiedy to zaczęli maso