Szerokie tory

Pasjonująca podróż po podziemiach Sewastopola. To słynne miasto na Krymie
będące bazą Floty Czarnomorskiej (rosyjskiej i ukraińskiej). Przez całe dziesięciolecia
stanowiło jeden z najbardziej tajnych obiektów wojskowych w ZSRR. W podziemnych
bunkrach mieściły się m. in. arsenały broni jądrowej, fabryki, porty łodzi podwodnych.
Na rozkaz Stalina zaczęto też budować pod ziemią tzw. miasto bliźniacze. Miały tam
być punkty dowodzenia, szkoły, szpitale. Niektóre z budynków mają po kilka pięter.
Bohaterem reportażu jest były oficer Eduard Rogowski, który penetruje podziemny
Sewastopol będący zwierciadłem tego, co jest na górze, zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości…