Szerokie tory

„Szerokie tory” (2000-2003) Cykl reportaży zrealizowany przez Barbarę Włodarczyk i Katarzynę Kwiatkowską pokazuje codzienne życie mieszkańców byłego Związku Sowieckiego przez pryzmat zmian, jakie się tam dokonały w ciągu pierwszej