Światowe Dni Młodzieży

Na piątkową Drogę Krzyżową przybyły setki tysięcy wiernych. Spotkanie młodych katolików z całego świata to prawdziwy festiwal radości, nabożeństwo to przypomina nam jednak, że zawsze trzeba być gotowym do niesienia przez życie swojego własnego krzyża.