Światło i szkło

Światło i szkło, to witraż, czyli ozdobne wypełnienie okna wykonane z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki osadzone między żelaznymi sztabami. Witraże stosowano głównie w budownictwie sakralnym. Technika witrażu znana